Audyty

Firma LEGMAX jest firmą, która oferuje swoim klientom - jako firma outsourcing'owa - usługi audytu informatycznego. Audyt informatyczny jest sposobem uzyskania wyczerpujących i aktualnych informacji o zainstalowanym oprogramowaniu, posiadanych licencjach oraz zasobach sprzętowych.

Podstawą efektywnego zarządzania zasobami informatycznymi jest wiedza o tym, jakie stacje robocze, serwery, systemy operacyjne i aplikacje wchodzą w ich skład. Zwykle wiedza ta jest rozproszona pomiędzy poszczególne osoby korzystające z tych zasobów, lub brak jej w ogóle. Taka sytuacja niekorzystnie wpływa na politykę przedsiębiorstwa dotyczącą zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego, oraz na administrację tymi zasobami.

 

Przeprowadzenie audytu pozwala uzyskać szczegółowe informacje o:

  • konfiguracji sprzętowej poszczególnych serwerów i stacji roboczych,
  • zainstalowanym oprogramowaniu na poszczególnych komputerach,
  • posiadanych przez firmę licencjach na oprogramowanie,
  • potrzebnym sprzęcie komputerowym,
  • możliwościach wykorzystania posiadanego sprzętu bez konieczności zakupu nowego.

 

Zalety naszego audytu:

  • oszczędność pieniędzy,
  • nasza wiedza na temat oprogramowań oraz licencji pozwala nam na skuteczne dobranie właściwego produktu, co w wielu aspektach usprawnia pracę firmy,
  • proces tworzenia audytu trwa zaledwie kilka godzin, a w przypadku większych firm do kilku dni,
  • raport całościowy po wykonaniu zadań.